Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης – access control, έχουν χρίση όταν θέλουμε να μην έχει πρόσβαση ο οποιοσδήποτε στον χώρο μας